28 aprilie 2010 Veac funest

Târziu în noapte,vânt puternic,
Se-aude-a morţii simfonie
Şi-un glas pierdut,un gând himeric,
Îmi toarnă-n sânge nebunie.

Iar timpul greu şi plumburiu
Din vene-mi smulge o frântură,
Tumultul morţii-n ceas târziu
Mă cheamă l-a mea sepultură.

22 aprilie 2010 Copila


Copilă tristă,ochii plânşi,
Imagini oarbe din trecut
Dureri apuse-n pumnii strânşi
Şi rănile ce te-au durut.

Copilă oarbă,suflet stins
În întunericul lăuntric,
Tu visul mut ţi l-ai aprins
În schimbul morţii celui ludic.

Copilă pală,ochii goi
Reflectă veşnica-ţi candoare,
Din vremea când eraţi voi doi
Şi restul lumii - nepăsare.

16 aprilie 2010 Epilogul amintirilor...

Un gând stingher şi-o poză veche
Mi-aduc aminte de trecut;
Un suflet fără de pereche
Şi-un cuget fără de-nceput...

A fost o piesă prost jucată
Printre-amintirile fumate,
În haosul de altădată -
Doi spectatori pierduţi în noapte...

Un anotimp sinucigaş
Îmi dă târcoale şi mă-mbie;
În urma tragicilor paşi
O şoapt-amară - agonie...

7 aprilie 2010 Decor

Decor tomnatec, prăfuit,
Mă-nvăluie-n tăceri banale
Şi-un val de ceaţă, amorţit
Îmi cântă doine selenare.

Decor apus în văi de patimi
Se-aşterne peste pleoapa fadă,
Iar masca-mi croită din lacrimi -
Deşi e mută - stă să cadă.

Decor nostalgic şi pătat
Cu amintiri dulci-amărui,
Mă cerne-n veac abandonat
Căci am rămas a nimănui.